Privatlærere i Bergen

Planyo online booking system


Prem Eide

Jeg studerer Informatikk: Data Science på UiB. Hadde studieforberedende med realfag på videregående (R2, fysikk 2 og kjemi 2), og kan hjelpe deg med mattefagene.
Fag: P-matematikk,T-matematikk,S-matematikk,R-matematikk Undervisningssted: Bergen
Reservation
system powered by Planyo