Privatlærere i Bergen

Planyo online booking system


0

Sofie Faye

Sofie er 23 år og går tredjeåret på jussen i Bergen.
Hun har mulighet til å hjelpe deg i rettslære, men også matematikk(P, T og S), naturfag, geografi og geofag, religion og samfunnsfag.
Ta gjerne kontakt med henne om du lurer på noe!
Fag: P-matematikk,R-matematikk,T-matematikk Undervisningssted: Bergen E-post: sofie@faye.no
Reservation
system powered by Planyo