Privatlærere i Sandnes

Planyo online booking system


Øivind Høiland Stapnes

Hei, mitt navn er Øivind. Jeg er 37 år gammel. Jeg har studert fysikk og matematikk ved universitetet. Jeg kan tilby god hjelp til videregående matematikk (1P, 2P, 1T, S1, S2, R1, R2) eller fysikk dersom du skulle ha behov for det.
Fag: P-matematikk,T-matematikk,S-matematikk,R-matematikk Undervisningssted: Sandnes
Reservation
system powered by Planyo