Privatlærere i Oslo

Planyo online booking system


Dhruva Patil

Dhruva er 23 år.
Hun har gått IB-linje ved Blindern vgs.
Idag studerer hun Bachelor ingeniørfag ved OsloMet.
Dhruva kan hjelpe deg med alle matematikkfagene i videregående skole.
Fagområder : P-matematikk,S-matematikk,R-matematikk,T-matematikk
Undervisningssted : Oslo

Erai Selvakumaran

Erai er 23 år.
Han gikk på Bjerke vgs.
Erai studerer matematikk og andre realfag ved OsloMet.
Erai kan hjelpe deg med alle matematikkfagene i videregående skole.
Fagområder : P-matematikk,S-matematikk,R-matematikk,T-matematikk
Undervisningssted : Oslo

Fredrik Baksaas

Fredrik er 21 år.
Han gikk på studiespesialisering med realfag.
Fredrik studere ved Lektorprogrammet i realfag ved universitetet i Oslo.
Fredrik kan hjelpe deg med alle matematikkfagene og kjemi 1 og kjemi 2 i videregående skole.
Fagområder : P-matematikk,S-matematikk,R-matematikk,T-matematikk
Undervisningssted : Oslo

Fredrik Baksaas – online undervisning

Fredrik er 21 år.
Han gikk på studiespesialisering med realfag.
Fredrik studere ved Lektorprogrammet i realfag ved universitetet i Oslo.
Fredrik kan hjelpe deg med alle matematikkfagene og kjemi 1 og kjemi 2 i videregående skole.
Fagområder : P-matematikk,S-matematikk,R-matematikk,T-matematikk
Undervisningssted : Oslo
Reservation
system powered by Planyo